Apartament al carrer Muntaner, Barcelona.

            ESTAT ACTUAL                                       PLANTA REFORMADA