ARS VETERINÀRIA, ESTEVE TERRADAS


Avantprojecte d’hospital veterinari «Ars Veterinària» a l’avenida Esteve Terradas

Autor / s: Mateu Closa
Ubicació: Av. Esteve Terradas, Barcelona
Data projecte: 2015
Client: Ars Veterinària (www.arsveterinaria.es)