ARS VETERINÀRIA BELLESGUARD

Avantprojecte de l’hospital veterinari «Ars Veterinària» en nau industrial

Autor / s: Mateu Closa

Ubicació: Nau Bellesguard, Barcelona

Data Projecte: 2015

Client: Ars Veterinària (www.arsveterinaria.es)