Ars Veterinària, Barcelona zona innovació

Projecte d’hospital veterinari “Ars Veterinària” a Barcelona Zona Innovació

Autor / s: Mateo Closa

Ubicació: Zona Franca, Barcelona

Data projecte: 2013

Client: Ars Veterinària (www.arsveterinaria.es)