Centre d’atenció primària Besós

Projecte i direcció d’obra de la reforma del Centre d’atenció primària Besòs, Barcelona

Autor / s: Mateo Closa, Fco. Javier Biurrun (http://www.biurrun.es/)

Director d’obra: Mateo Closa

Ubicació: Barcelona

Data obra: 2002

Superfície: 1.727m²

Pressupost: 821.051 €

Client: GISA, Departament de Salut