Bescanviador de l’estació de Passeig de Gràcia, L3-L4

 

Projecte de reforma de l’intercanviador de l’estació de metro de Passeig de Gràcia, L3-L4

Autor / s: Mateo Closa, Fco. Javier Biurrun (http://www.biurrun.es/)

Ubicació: Passeig de Gràcia, Barcelona

Data projecte: 2014

Presupuesto:   5.286.076€

Cliente:            TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona