ARS VETERINÀRIA VALLCARCA


Avantprojecte d’hospital veterinari «Ars Veterinària» a Vallcarca
Autor / s: Mateu Closa
Ubicació: Vallcarca, Barcelona
Data projecte: 2014
Client: Ars Veterinària (www.arsveterinaria.es)