4rt premi en el concurs per al Casal d’entitats «Porta de la Trinitat»

La nostra proposta TR3S ha estat premiada amb el 4rt lloc en el concurs organitzat per BIMSA, presentat el passat mes de novembre per a la construcció d’un Casal d’entitats i serveis socials de l’solar Porta Trinitat de Sant Andreu, Barcelona.

Aqui teniu l’enllaç al projecte: TR3S

Estudi / Contacte

estudio2 estudio1

Mateo Closa, estudi d’arquitectura

C / Carrer de Dénia, 32-34,         696 67 74 08

08006, Barcelona                         mclosa@coac.net

Equip

Responsable de l’estudi: Mateu Closa Boixeda, arquitecte

Partners

Francisco Javier Biurrun Salanueva, arquitecte

 Estructures:

Xavier Saura, estudi XV

 Instal·lacions:

Font i Armengol SL

Pamias, serveis de ingieneria

Enginyers associats IMETCO, S.L.

 Mesuraments i pressupostos:

AT3 Oller-Penya S.C.P

Tram.S.L. Associats

Han col·laborat

Nuria Castells, Yassine Benkirane, Gabriela Merino, Verónica Omonte, Vera Colombo, Mireya Antúnez, Albert Guasch, Irene Bargués, Xavier Pujol, Andrés Arias, Miguel Laparra, Alba Bernad, Beatriz Muñoz, Victoria Figuerola, Bárbara Chamorro, Anna Dot, Anna Gutiérrez, Eva Allvé, Esteve Pardo, Juan Sáez de los Terretos, Diego Lasaosa, Isabel Reverter, Nuria Corbella.

Clients

Generalitat de Catalunya

Infraestructures de Catalunya

METRO

PMHB. Patronat Municipal de l’habitatge. Ajuntament de Barcelona

INCASOL. Generalitat de Catalunya

CATSALUT. Generalitat de Catalunya

Dep. De Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Ajuntament de Premià de Mar

Ajuntament de Molins de Rei

Ajuntament de Teià

Ajuntament de Tosa

Clínica veterinària «Ars veterinària»

Office and contact

estudio1estudio2

Mateo Closa, architectural office

Dénia street, 32-34              696 67 74 08

08006, Barcelona                 mclosa@coac.net

Team

Main architect:                          Mateo Closa Boixeda, architect

Partners

Francisco Javier Biurrun Salanueva, architect

Building structures:       

Xavier Saura, estudi XV

Systems:     

Font i Armengol S.L.

Pamias, servicios de ingieneria

Ingenieros asociados IMETCO, S.L.

Quantities and quotes:  

AT3 OLLER-PEÑA S.C.P

TRAM S.L. ASSOCIATS

 They have collaborated:

Nuria Castell, Yassine Benkirane, Gabriela Merino, Verónica Omonte, Vera Colombo, Mireya Antúnez, Albert Guasch, Irene Bargués, Xavier Pujol, Andrés Arias, Miguel Laparra, Alba Bernad, Beatriz Muñoz, Victoria Figuerola, Bárbara Chamorro, Anna Dot, Anna Gutiérrez, Eva Allvé, Esteve Pardo, Juan Sáez de los Terretos, Diego Lasaosa, Isabel Reverter, Nuria Corbella.

Clients

Generalidad de Cataluña

Infraestructuras de Cataluña

METRO

PMHB . Patronato Municipal de la vivienda. Ayuntamiento de Barcelona

INCASOL. Generalidad de Cataluña

CATSALUT. Generalidad de Cataluña

Environment and Housing Department.Generalidad de Cataluña

Education Department

Premià de Mar city council

Molins de Rei city council

Teià city council

Tosa city council

«Ars veterinaria» veterinary clinic

Mateo Closa

1974

Graduated in Architecture from the ETSAB (Barcelona School of Architecture)

1974

Set up the Mateo Closa studio, comprising professionals from different fields to develop architectural and design projects.

TEACHING

1978 – 1987

Lecturer responsible for the course of Architectural Design at the School of Architecture of Barcelona (ETSAB) , Polytechnic University of Catalonia (UPC)
1993 – 1994

Professor of the doctoral course on Alvar Aalto’s Architecture «Text and cultural context in the surroundings of the architecture» ,School of Architecture of Barcelona (ETSAB) , Polytechnic University of Catalonia (UPC)

1988 – 2011

Associate lecturer in the Department of Architectural Projects, School of Architecture of Barcelona (ETSAB) , Polytechnic University of Catalonia (UPC)

2012 – 2013

Associate lecturer in the Department of Architectural Projects and member of the final projects tribunal of the School of Architecture of Barcelona (ETSAB) , Polytechnic University of Catalonia (UPC)

OPEN COMPETITON AWARDINGS

2007-2013 Building reform and expansion of primary and secondary school «CEIP V. de Montserrat», Premià de Mar
Area: 4.053 m2; Quote: 4.184.178 €

2007  Expansion of the new office building of Centro de Control de Metro, C/ Josep Estivill, 47, Barcelona
Area: 2.215 m2; Quote: 4.879.175 €

2007 Expansion of primary and secondary school «Ferran Agulló, Molins de Rei»
Area: 1.299 m2; Quote:1.603.620 €

2006-2008  16 Adult care housing, local surgery, public space and public parking. Plaza Catalunya, Teià
Area: 4.073 m2; Quote: 2.918.435 €

2005-2008  Reform of metro station «Pubilla Cases», L5, Barcelona
Area: 2.000.000 €

2005-2009  High school «IES Teìa», Teià
Area: 5.093 m2; Quote: 3.985.133 €(1º Fase)

2005-2006  Catalan Institute of medical evaluations, Parque sanitario Pere Virgili, BArcelona
Area: 3.026 m2; Quote: 3.305.920 €

2004-2016  Residence and Day-Center for the developmentally disabled in El Prat de Llobregat, Barcelona
Area: 3.300 m2; Quote: 3.423.609 €

Mateo Closa

1974

Arquitecte per l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona)

1974

Funda l’estudi Mateo Closa, on conflueixen professionals de diferents disciplines per desenvolupar projectes d’arquitectura i disseny.

 EXPERIÈNCIA DOCENT

1978 – 1987

Professor encarregat de curs de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

1993 – 1994
Professor del curs de doctorat sobre l’Arquitectura d’Alvar Aalto en el programa de doctorat «Text i context cultural a l’entorn de l’arquitectura», Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

1988 – 2011

Professor associat del Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

2012 – 2013

Professor associat del Departament de Projectes Arquitectònics i membre de tribunal projectes fi de carrera de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

ADJUDICACIONS PER CONCURS OBERT

2007-2013  Reforma i Ampliació del CEIP V. de Montserrat, Premià de Mar
SuperfÍcie: 4.053 m2  Pressupost:4.184.178 €

2007 Ampliació de les oficines del nou Centre de Control de Metro, C/ Josep Estivill, 47, Barcelona
Superfície: 2.215 m2  Pressupost:4.879.175 €

2007 Ampliació del CEIP Ferran Agulló, Molins de Rei
Superfície: 1.299 m2  Pressupost:1.603.620 €

2006-2008  16 habitatges per a gent gran, consultori local, plaça i aparcament públic. Plaça Catalunya, Teià

Superfície: 4.073 m2  Pressupost:2.918.435 €

2005-2008 Reforma d’estació de metro «Pubilla Cases», L5, Barcelona
Pressupost: 2.000.000 €

2005-2009  IES Teìa, Teià
Superfície: 5.093 m2  Pressupost:3.985.133 €(1º Fase)

2005-2006 Institut Català d’avaluacions mèdiques, Parc sanitari Pere Virgili, Barcelona
Superfície: 3.026 m2  Pressupost:3.305.920 €

2004-2016 Residència de disminuïts psíquics i centre de dia, el Prat de Llobregat, Barcelona

Superfície: 3.300 m2  Pressupost:3.423.609 €

2000-2006 Reforma centre d’atenció primària Poble Nou, Barcelona
Superfície: 3.944 m2  Pressupost:2.245.529 €

2004 Reforma d’oficines al Passeig de Gràcia 19, Barcelona
Superfície: 3.293 m2  Pressupost:2.315.740 €

2000-2003 CEIP Ferrán Agulló, Molins de Rei
Superfície: 2.054 m2  Pressupost:1.370.271 €

2000-2002  Reforma del centre d’atenció primària Besòs, Barcelona
Superfície: 1.727 m2  Pressupost: 821.051 €